من، کسی که خط میکشه

من، کسی که خط میکشه

من، کسی که خط میکشه
وقتی که میخوام کاری بکنم، خط میکشم
وقت کار، خط میکشم
وقت تفریح، خط میکشم
وقتی سرحالم، خط میکشم
وقتی بی حوصله ام، خط میکشم
وقت امید، خط میکشم
وقت ناامیدی، خط میکشم
وقتی خلاق ترم، خط میکشم
من، کسی که خط میکشه

/ 0 نظر / 7 بازدید