نقاشی - پرتره 17 - سایز 100 * 70 - رنگ روغن روی مقوا

 

 

 به آرامی آغاز به مردن می کنی، اگر...

 

 

اگر سفر نکنی

اگر چیزی نخواهی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدر دانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن می کنی

زمانی که خود باوری را در خودت بکشی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر برده عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

اگر روزمره گی را تغییر ندهی

اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر از شور و حرارت و احسا سات سر کش

و چیز هایی که چشمانت را به درخشش وامیدارند

و ضربان قلبت را تند تر می کنند

دوری کنی ...

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی...

آن را عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویا ها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت

ورای مصلحت اندیشی بروی ...

امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن

امروز کاری بکن

نگذار که با آرامی بمیری

شادی را فراموش نکن


" پابلو نرودا
"


گرفته شده از امین ک

/ 2 نظر / 9 بازدید
مسیحی

استاد یه اثر از خودت هم بذلر دیگه.مثل اینکه دل به کار نمی دینا.

الهه

خیلی جالب بود مرسی . داشتم در باره ((انتزاع)) تحقیق می کردم که به وبلاگ شما رسیدم. شعر قشنگی بود و نقاشیها بسیار جالب. خیلی بهم کمک کرد هرچند شادی برام کاملاً انتزاعی شده وای یه لحظه احاس کردم که این شعر قلقلکم داد......