/ 1 نظر / 20 بازدید
امجد

سلام : از هنر هر کسی میتون به درون احساس او راه یافت ولی گاهی کسانی هستند که با نگاهی رد پایی از گناهی را بر افکارمان جا میگذارن که با هیچ داریی قابل التیم نیست امید آن دارم که همیشه بر افکار پنهانیت فقط 2جفت حای پا بماند که یکی مطعلق به شما و دیگری به خدا...!