# طراحی_پرتره

فروش طراحی 92 - سایز A5

عنوان اثر: پرتره 92 سایز: A5 تکنیک: خودکار روی مقوا تاریخ: 1392 قیمت بدون قاب (به تومان): 30000 قیمت اثر قاب شده (به تومان): 35000 توضیحات: اثر ارائه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

فروش طراحی 87 - سایز حدود A4

عنوان اثر: پرتره 87 سایز: حدود A4 تکنیک: ترکیبی تاریخ: 1391 قیمت بدون قاب (به تومان): 45000 قیمت اثر قاب شده (به تومان): 50000 توضیحات: اثر ارائه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

فروش طراحی 84 - سایز حدود A4

عنوان اثر: پرتره 84 سایز: حدود A4 تکنیک: ترکیبی تاریخ: 1391 قیمت بدون قاب (به تومان): 50000 قیمت اثر قاب شده (به تومان): 55000 توضیحات: اثر ارائه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

فروش طراحی 83 - سایز حدود A4

عنوان اثر: پرتره 83 سایز: حدود A4 تکنیک: ترکیبی تاریخ: 1391 قیمت بدون قاب (به تومان): 40000 قیمت اثر قاب شده (به تومان): 45000 توضیحات: اثر ارائه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

فروش طراحی 80 - سایز حدود A5

عنوان اثر: پرتره 80 سایز: حدود A5 تکنیک: گرافیت تاریخ: 1392 قیمت بدون قاب (به تومان): 45000 قیمت اثر قاب شده (به تومان): 50000 توضیحات: اثر ارائه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید